Duben 2007

Odkaz

19. dubna 2007 v 15:17 | kokoška
Mám tady pro vás odkaz na stránku s hudbou... na stahování mp3 zdarma

Stavění

7. dubna 2007 v 18:25 | kokoška |  ☻ LEGO
OBECNĚ
Mým největším koníčkem je stavění z LEGA.Brzy vám tady nabídnu na fotkách svoje největší díla.
Stavím hodně domy,můj poslední dům měl 11 pater a žádný mi ještě nespadl.
Měří ....cca přes 1 metr
Jelikož jsem dostala na Vánoce Lego...postavila jsem ten dům...ale kostky pořád ubíhaj.
Nemám s čím stavět,a to jsou 3 měsíce po Vánocích.
ČAS
Když vás to baví,zabere vám to pár hodin,ale jestli jste začátečníci,musíte to dělat třeba týde
Stavění
Nejvíce potřebujete plochu,na kterou dáte hotové dílo
¨Dále potřebujete desky na základy
Neškodí si koupit samostatně auto a lidi.

Citáty slavných

7. dubna 2007 v 9:03 | kokoška |  ☻ Citáty
 • Schopný tvoří, neschopný poučuje.
  (George Bernard Shaw)
 • V samotě lze získat vše, vyjma charakteru.
  (Stendhal)
 • Život znamená snít.
  (Friedrich Schiller)
 • Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.
  (Immanuel Kant)
 • Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
  (Buddha)
 • Zaslouží-li člověk pochvalu, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.
  (John Ruskin)
 • Sebeobětování by mělo být zakázáno. Demoralizuje ty, pro něž se obětujeme.
  (Oscar Wilde)
 • Když pracujete, nestyďte se říci lidem, kteří vám překážejí,že překážejí.
  (John Lennon)
 • Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.
  (Karel Čapek)
 • Vlastenectví je mizernou ctností.
  (Oscar Wilde)
 • Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli nazbyt.
  (Marcus Tullius Cicero)
 • Fyzika není náboženství. Kdyby byla, mohli bychom vydělávat peníze daleko jednoduššeji.
  (Leon Lederman)
 • Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co by je nikdy nenapadlo.
  (John Steinbeck)
 • Tři základní věci jsou potřebné k dosáhnutí něčeho cenného: tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum.
  (Thomas Alva Edison)
 • Kdokoliv může být umělcem ve svém oboru - jestliže ovšem chce.
  (Maxim Gorkij)
 • Líbit se mnohým znamená totiž nelíbit se moudrým.
  (Plútarchos)
 • Učenost bez ctnosti je jako květ bez sadu.
  (Jan Ámos Komenský)
 • Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.
  (Johann Wolfgang Goethe)
 • Budeme pracovat - protože práce je otcem spokojenosti.
  (Stendhal)
 • Jsou lidé, kteří mají tak málo odvahy něco tvrdit, že se neodvažují říci, že vane chladný vítr, ať jej jakkoli pociťují, dokud předtím neslyšeli, že to řekli jiní lidé.
  (Georg Christoph Lichtenberg)
 • Rána způsobená slovem nás zasáhne hlouběji než rána způsobená mečem.
  (George Bernard Shaw)
 • Důkazy mají větší platnost než svědci.
  (Marcus Tullius Cicero)
 • I když přijmeme zásadu skutečné demokracie, že pitomec má stejnou cenu jako nadaný člověk, je třeba zajít o krok dále a připustit, že dva pitomci jsou lepší než jeden nadaný člověk.
  (Leo Szilard)
 • Není nic hezčího, než dávat štěstí mnoha lidem.
  (Ludwig van Beethoven)
 • Čemu se učíš, učíš se pro sebe.
  (Petronius)
 • Matkou všeho dobrého je moudrost.
  (Marcus Tullius Cicero)
 • Nikdo nemůže být naprostým specialistou, aniž by nebyl v pravém smyslu omezencem.
  (George Bernard Shaw)
 • Štěstí neexistuje; jsou jen šťastní lidé.
  (Rémy de Gourmont)
 • Člověk je jediný tvor mezi živočichy, který se umí červenat, a je také jediný, který k tomu má mnoho důvodů.
  (Mark Twain)
 • Nemám na tu věc názor. I kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu.
  (Julian Tuwim)
 • Chceš-li vidět, jak rychle čas letí, podepiš směnku.
  (Julian Tuwim)
 • V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů.
  (Publius Cornelius Tacitus)
 • Kdo je nejostřejším kritikem? Neúspěšný diletant.
  (Johann Wolfgang Goethe)
 • Trpaslíkům se musíš klanět hodně hluboce.
  (Stanislaw Jerzy Lec)
 • Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
  (Marcus Tullius Cicero)
 • Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.
  (Tomáš Garrigue Masaryk)
 • Demagog je člověk, který káže doktrínu, o níž ví, že je špatná, lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.
  (Henry Louis Mencken)
 • V životě je vždy dosti místa pro hrdinské činy.
  (Maxim Gorkij)
 • Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen blbnou.
  (Anton Pavlovič Čechov)
 • Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.
  (Blaise Pascal)
 • Mnoho si člověk přeje a přece málo potřebuje.
  (Johann Wolfgang Goethe)
 • Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.
  (Antoine de Saint-Exupéry)
 • Všechno, čím člověk vyniká, získává mu nepřátele. Člověk musí být zcela průměrný, pak je oblíben.
  (Oscar Wilde)
 • Statečně umřít je lepší než si život zachránit.
  (Publius Cornelius Tacitus)
 • Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé.
  (Samuel Butler)
 • Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překoná všechny ostatní zločiny.
  (Albert Camus)
 • Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé.
  (Benjamin Disraeli)
 • Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.
  (Buddha)
 • Rozum nás klame častěji než příroda.
  (Luc de Clapiers Vauvenargues)
 • V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.
  (William Shakespeare)
 • Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král.
  (Arthur Schopenhauer)
 • Lépe být dobře oběšen než špatně ženat.
  (William Shakespeare)
 • Nesnadná je cesta, míří-li někdo k výšinám.
  (Cassius Severus)
 • Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.
  (Friedrich Nietzsche)
 • Doufám v žití, ale jsem připraven umřít.
  (William Shakespeare)
 • Myšlenky skáčou jako blechy z člověka na člověka, ale ne každého pokoušou.
  (Stanislaw Jerzy Lec)
 • Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
  (Marcus Tullius Cicero)
 • Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.
  (Blaise Pascal)
 • Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
  (Titus Livius)
 • Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?
  (Sigmund Freud)
  • Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.
   (Marcus Tullius Cicero)
  • Láska nemá jen pálit, ale i hřát.
   (Johann Wolfgang Goethe)
  • Je mnohem lehčí kritizovat, než mít pravdu.
   (Benjamin Disraeli)
  • Abychom slyšeli chválu na sebe, chválíme obyčejně jiné.
   (Francois de La Rochefoucauld)
  • Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
   (Francis Bacon)
  • Lepší je těžká práce než nečinnost.
   (Konfucius)
  • Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
   (Marcus Tullius Cicero)
  • Ženy jsou dekorativní; nikdy nemají co říci, ale říkají to půvabně.
   (Oscar Wilde)
  • Člověk se podobá zlomku, jehož čitatelem je skutečná hodnota člověka a jmenovatelem to, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší je skutečná hodnota člověka. Je-li jmenovatel roven nekonečnu, rovná se skutečná hodnota člověka nule.
   (Vasilij Ažajev)
  • Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.
   (Denis Diderot)
  • Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.
   (Jules Renard)
  • Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
   (Mark Twain)
  • Definitivní rozhodnutí, které může ovlivnit celý náš život, dělá člověk vždy jen kvůli nějakému duševnímu stavu, jemuž není určeno dlouho trvat.
   (Antoni Kepiňski)
  • Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.
   (Lao-c)
  • Člověk raději poznává vesmír než sebe sama.
   (Ernest Hemingway)
  • Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět.
   (Matisse)
  • Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.
   (Arthur Schopenhauer)
  • V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý ti dá pytel mouky.
   (Friedrich Logau)
  • Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví.
   (Jack London)
  • I po špatné sklizni je třeba zasít.
   (Seneca)
 • Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku.
  (Christian Morgenstern)
 • Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost.
  (Erasmus Rotterdamský)
 • Snažte se dostat to, co máte rádi - jinak bude muset mít rádi to, co dostanete.
  (George Bernard Shaw)
 • Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám.
  (Jonathan Swift)
 • Předposlední mohykán často zabíjí posledního, aby se jím stal sám.
  (Stanislav Jerzy Lec)
 • Vracíme se vždycky ke své první lásce. Snad. Ale vždycky s jinými cíli.
  (Stanislav Jerzy Lec)
 • Nemluv o člověku špatně. Tajně tě v tobě poslouchá.
  (Stanislav Jerzy Lec)
 • Kdo sní o moci, ať nechrápe nahlas.
  (Stanislav Jerzy Lec)
 • Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem.
  (Bernardo Bolzano)
 • Když ztrácíte půdu pod nohama, může to znamenat, že létáte.
  (Jevgenij Dvorjačnikov)
 • Nejlépe vždy dopadne ten, kdo si důkladně osvojí liščí zchytralost. Musí však dokázat toto umění utajit, musí se výborně vyznat v přetvářce a zastírání.
  (Niccolo Macchiavelli)
 • Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.
  (Niccolo Macchiavelli)
 • Jeden mrtvý je tragédie, milion mrtvých statistika.
  (Josif Vissarionovič Stalin)
 • Pokud budete poctivě pracovat osm hodin denně, možná se z vás stane šéf a budete pracovat dvanáct hodin denně.
  (Robert Frost)
 • Internet je požírač času, a to se mi něm právě líbí.
  (William Gibson)
 • Pozor na programátory, kteří mají u sebe šroubovák.
  (Leonard Brandwein)
 • Aby ses vyhnul kritcie, nic nedělej, nic neříkej, ničím nebuď.
  (Elbert Hubbard)
 • Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz.
  (Pablo Picasso)
 • Přestat kouřit je snadné - měl bych otvědět, dělal jsem to už tisíckrát.
  (Mark Twain)
 • Dejte mi muzeum a já ho zaplním.
  (Pablo Picasso)
 • Každý východ je zároveň vchod.
  (Tom Stoppard)
 • Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.
  (Jerry Seinfeld)
 • Udělejte co můžete, s tím co máte, tam kde jste.
  (Theodore Roosevelt)
 • Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
  (Voltaire)
 • Nejtěžší v životě je rozeznat, který most překročit a který spálit.
  (David Russell)
 • Banalita má vždycky obrovský aplaus. Všech spolutvůrců.
  (Stanislaw Jerzy Lec)
 • Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
  (Platón)
 • Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
  (Friedrich Nietzsche)
 • Barometr je důmyslný přístroj, který ukazuje, jaké máme právě počasí.
  (Ambrose Bierce)
 • Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
  (Arthur Schopenhauer)
 • Inteligentní ženy si vždycky berou blázny.
  (Anatole France)
 • Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce.
  (Romain Rolland)
 • Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.
  (Benjamin Franklin)
 • Jeden z nejsilnějších jedů, ubíjejících nejspolehlivěji lásku, je inkoust.
  (Honoré de Balzac)
 • Cynismus cyniků nespočívá v tom, že říkají co si myslí, ale v tom, že myslí.
  (Gabriel Laub)
 • Civilizace a kultura jsou vybudovány na odepřeném ukojení pudů.
  (Sigmund Freud)
 • Každý je takový, jak ho pán Bůh stvořil, a často ještě horší.
  (Miguel de Cervantes)
 • Člověk dokáže v životě zpackat ledacos, ale nic tak dokonale jako život.
  (Gabriel Laub)
 • Cynik - zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci jaké jsou, a ne jaké by měly být.
  (Ambrose Bierce)
 • Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
  (William Somerset Maugham)
  • Civilizace a kultura jsou vybudovány na odepřeném ukojení pudů.
   (Sigmund Freud)
  • Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili.
   (Gabriel Laub)
  • Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství.
   (Henry Miller)
  • Ironie je urážka v uniformě poklony.
   (E. P. Whipple)
  • Charakter člověka se pozná podle toho, jaký druh vtipu se ho dotkne.
   (Christian Morgenstern)
  • Když má herec peníze, neposílá dopisy, ale telegramy.
   (Anton Pavlovič Čechov)
  • Goliáš není chytrý, protože to nepotřebuje.
   (Gabriel Laub)
  • Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.
   (Epikuros)
  • Fanatik je ten, kdo zdvojnásobí své úsilí, když zapoměl své cíle.
   (G. Santayana)
  • Improvizátor: člověk, který myslí na počkání.
   (Gabriel Laub)
  • Absurdní je to, co nemůže být odvozeno.
   (Roquentin)
  • Krásná žena poskytuje užitek jen milencům a malířům bez fantazie.
   (Pablo Picasso)
  • Umění není stárnout, umění je to snášet.
   (Johann Wolfgang Goethe)
  • Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně.
   (Hirszfeld)
  • Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost.
   (George Bernard Shaw)
  • Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
   (Marcus Tullius Cicero)
  • Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora.
   (Kurt Tackmann)
  • Láska a přátelství se vylučují.
   (Jean de La Bruyére)
  • V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
   (Francois-Auguste-Rene Chateaubriand)
  • Nesprávné jsou ty války, ktré se podnikají bez příčiny.
   (Marcus Tullius Cicero)
  • Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel.
   (George Bernard Shaw)
  • Mír se zjednává válkou.
   (Cornelius Nepos)
  • Nikdy nemrhej hněvem.
   (Anatole France)
  • Slova, která nutí odporovat, jsou zbytečná.
   (Jean Jacques Rosseau)
  • Lepší je zapálit třeba jen jednu svíčku, než proklínat tmu.
   (Konfucius)
  • Je podlé něco říkat a něco jiného si myslet - ale oč je horší něco napsat a něco jiného si myslet.
   (Seneca)
  • O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.
   (Seneca)
  • Mozek je aparát, jehož pomocí si myslíme, že myslíme.
   (Julian Tuvim)
  • Logika je plebejský způsob myšlení. Vznešení a mocní se vždycky bez ní obešli.
   (Gabriel Laub)
  • Mám báječnou pamět, jenže krátkou.
   (Fernandel)
  • Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují...
   (Heinrich Heine)
  • To asi není dobrý národohospodář, kdo není nic jiného.
   (John Stuart Mill)
  • Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů.
   (Bernard de Fontenelle)
  • Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno. Je to ten základní pocit, který je vždy na začátku jakéhokoliv opravdového umění i vědy.
   (Albert Einstein)
  • Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
   (Seneca)
  • Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.
   (George Bernard Shaw)
  • Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
   (Francis Bacon)
  • Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.
   (Charles Spencer Chaplin)
  • Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.
   (Jonathan Swift)
  • Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
   (André Maurois)

Citáty-slavné

7. dubna 2007 v 9:02 | kokoška |  ☻ Citáty
--- 1901 ---------------------------------------
Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu
jinému.
Dickens
--- 1902 ---------------------------------------
Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert. Nemají totiž
smysl ani pro vážnost.
Paul
--- 1903 ---------------------------------------
Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury.
Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí
tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v
ruce.
Werich
--- 1904 ---------------------------------------
O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale
obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.
Seneca
--- 1905 ---------------------------------------
Velikost duše nespočívá ani tak v tom, aby usilovně spěla
vzhůru a vpřed, jako v tom, aby se uměla omezit a zavést v sobě
řád.
Montaigne
--- 1906 ---------------------------------------
Cílem umění je dělat člověka šťastným.
Michelangelo
--- 1907 ---------------------------------------
Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o
všem tak jako sám se sebou?
Cicero
--- 1908 ---------------------------------------
Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako
stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.
Shaw
--- 1909 ---------------------------------------
Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti
druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic.
Seneca
--- 1910 ---------------------------------------
Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.
Zweig
--- 1911 ---------------------------------------
Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho.
Seneca
--- 1912 ---------------------------------------
Nikoliv žít, být zdráv je život.
Martialis
--- 1913 ---------------------------------------
I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho
nejlepší přítel.
Ebner
--- 1914 ---------------------------------------
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud
žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Seneca
--- 1915 ---------------------------------------
Pevně třímal žerď, ale nějaký šprýmař mu stále vyměňoval
prapory.
Brudziňski
--- 1916 ---------------------------------------
Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou pružné.
Lec
--- 1917 ---------------------------------------
Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez
hladu, mluví, ač nemá co říci.
Steinbeck
--- 1918 ---------------------------------------
Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače.
Churchill
--- 1919 ---------------------------------------
Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit a šedesát, než
se naučí mlčet.
Feuchtwanger
--- 1920 ---------------------------------------
Jazyk nemá kosti, ale může zlámat vaz.
Basile
--- 1921 ---------------------------------------
Po třiceti letech se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato
umřel nudou.
Laub
--- 1922 ---------------------------------------
Dvě nuly znamenají toaletu. Často jsou to ale i dva hajzlové.
Laub
--- 1923 ---------------------------------------
Když jsou všichni odvážní, je to důvod ke strachu.
Laub
--- 1924 ---------------------------------------
Říká se, že opatrnost je matka moudrosti. To je lež, neboť
kdyby byla opatrná, nestala by se matkou.
Tuwim
--- 1925 ---------------------------------------
Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat
horší.
Kraus
--- 1926 ---------------------------------------
Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme
vybírat sami.
Tuwim
--- 1927 ---------------------------------------
Otrokářů se lze zbavit, ale jak se zbavit otroků?
Laub
--- 1928 ---------------------------------------
Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase
nechtějí, když by to bylo rozumné.
Bacon
--- 1929 ---------------------------------------
Před sňatkem měj oči široce otevřené, po sňatku napolo
zavřené.
Franklin
--- 1930 ---------------------------------------
Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou.
Šalomoun
--- 1931 ---------------------------------------
Jeden blázen, to je legrace, ale většina bláznů přijde draho.
Pirandello
--- 1932 ---------------------------------------
V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné -
bohužel nejen v notách
Dušek
--- 1933 ---------------------------------------
Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než
hlupák.
Vauvenargues
--- 1934 ---------------------------------------
Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji
obdivuje.
Boileau
--- 1935 ---------------------------------------
Je zajímavé, kolik mužů s budoucností padne do rukou žen s
minulostí.
Antonioni
--- 1936 ---------------------------------------
Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce
muž.
Balzac
--- 1937 ---------------------------------------
Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má
říci. Žena, co si vezme na sebe!
Hubbard
--- 1938 ---------------------------------------

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže.
Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku.
Horníček
--- 1939 ---------------------------------------
Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy,
kdy se narodila.
Bruycre
--- 1940 ---------------------------------------
Uklidněte se, nejste jediný muž, kterého vaše žena podvádí!
Laub
--- 1941 ---------------------------------------
Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži.
Maurois
--- 1942 ---------------------------------------
Nejkrásnější ženy jsou ty, kterým se líbíme.
Laub
--- 1943 ---------------------------------------
Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o
ženské logice.
Žáček
--- 1944 ---------------------------------------
Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.
Tolstoj
--- 1945 ---------------------------------------
Uvádět argumenty je ten nejhorší způsob konverzace.
Swift
--- 1946 ---------------------------------------
Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.
Apuleius
--- 1947 ---------------------------------------
Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na
reklamu.
Ford
--- 1948 ---------------------------------------
S penězi je to zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je
nepotřebuje.
Chaplin
--- 1949 ---------------------------------------
Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod.
Laub
--- 1950 ---------------------------------------
Čím méně peněz, tím větší počty.
Růžička

Hádanky2

7. dubna 2007 v 8:55 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
"Vite, jakej je rozdil mezi komarem a muzskym prirozenim? - Komara muzete honit celou noc!"
"Vite, co je to carovy kod?
.........
Fotografie somalskych kulturistu."
Jaky je rozdíl mezi spermatem a jogurty Danone?
Žádný život je v každém kousku.
Co se stane, když postavíš blondýnku vzhůru nohama
Brunetka, které smrdí z huby.
Vite, co proletne brouckovi hlavickou, kdyz narazi na predni sklo automobilu? Prece pr*elka.

Hádanky

7. dubna 2007 v 8:51 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
"Vis co je to - je to cerveny a tancuje to na podiu?"
............
"Kulturni vlozka."
Lita to do vzduchu a je to zlutocervene?
........
Vietnamec v minovem poli.
"Vite, co je maximalni bolest?"
...........
"Pustit si kazetak na plny koule!"
"Vite, jak naucite psa mnoukat? - Date ho do mraznicky a kdyz zmrzne, tak ho rozriznete na cirkularce. On bude delat: mnaaauuuuuu, mnaaaauuuuuuu..."
"A vite, jak naucite kocku stekat? - Polejete ji celou benzinem, prilozite sirku, a hle, kocka udela WUAF..."

Alkoholické vtipy2

7. dubna 2007 v 8:45 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
Alkoholické:
Co má společného opilec s šachistou?
Pravděpodobně všechno, protože oba jsou na tahu

Která zelenina obsahuje nejvíce alkoholu?
......
Mrkev vyblitá před hospodou...

Jede si takhle zajíc po lese na koloběžce a najednou ho zastaví medvěd, v ruce flašku rumu, v hubě cigáro, a povídá mu: "Kdes to vzal?!"
"To víš, nekouřim, nepiju a našetřil jsem na koloběžku..."
Medvěd jenom přikývne a nechá ho jet. Asi za dva týdny jede zajíc lesem znovu, ale tentokrát na motorce. Stejně jako minule ho zastaví medvěd a ptá se: "Kdes to vzal?!"
"To víš, nekouřim, nepiju, prodal jsem koloběžku a našetřil jsem na motorku..."
Medvěd znova jenom přikývne a nechá ho být. Za měsíc si zajíc jede lesem v novém bouráku. Zase ho stopne medvěd a ptá se: "Kdes to vzal?!"
"To víš, nekouřím, nepiju, prodal jsem motorku a našetřil na auto..."
Medvěd opět jen přikývne a nechá ho odjet. Za týden se koná v zajícově vile sjezd všech zvířátek z lesa. Všichni se náramně baví, jen zajíc přemýšlí, proč nepřišel medvěd. Najednou se jim nad hlavami vznáší vrtulník a u řízení sedí medvěd!
Zajíc na něj volá: "Kdes to vzal?!"
A medvěd odpoví: "Za flašky..."

Slovenské perpetuum mobile:
Nali, bo vypité!
Vypi, bo naliate!

Poněkud veselejší zeťák se vrací domů a na prahu ho vítá tchyně s koštětem v ruce. Zeť se trochu zarazí a ptá se: "Copak, maminko, zametáte nebo odlétáte?"

Alkoholické vtipy

7. dubna 2007 v 8:44 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
Alkoholické:
Opilec se potácí po ulici a vrazí do nějaké ženské.
Ta mu hned vrazí facku.
Chlápek na to: "Sakra, to už jsem doma?!"

Nasedne opilec do taxíku a povídá: "Prosím domů!"
"Můžete to nějak upřesnit?"
"Do obýváku."

Když ve slově LÁSKA změníme 4 písmena a jedno ubereme, dostaneme slovo PIVO, což jistě stojí za povšimnutí. Ale teď pozor! Když ve slově LÁSKA změníme 5 písmen a jedno přidáme, vznikne slovo FERNET. To už nemůže být náhoda!

Rozhlasová reportérka chce udělat autentický rozhovor s bačou, tak se ho ptá, jak probíhá jeho běžný den.
Bača: "No, ráno vstanu a hned si dám slivovici."
Reportérka: "Počkejte, to přece nemůžeme říct do rádia, že od rána chlastáte!! Tak řekněte, že čtete knihu."
Bača tedy začne znovu: "Ráno vstanu a začnu číst knihu. Když ji dočtu, jdu k Jožinovi a čteme spolu jeho knihu. Jakmile ji přečteme, jdeme do knihovny. A když už máme přečtenou celou knihovnu, jdeme k Jurovi, protože ten má tiskárnu..."

Polda odnese vopilce domu a vopilec povídá:
"Pane poldo, pchosim vás, kdych uch fte u mně doma, tak fám to tady ukáfu! Tohve je vožnice, todle kuchyň... fo je moje manvelka a fen chvap vedve ní jfem já!"


V práci2

7. dubna 2007 v 8:42 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
V práci:
Jde pan Zelený do práce a v práci se ho ředitel ptá:
"Pane Zelený, kde máte kufr?"

Pan Zelený: Říďo, já ho mám na krku, to nevidíte?!!!

Přijde zákazník do baru a poručí si: "Třikrát velkou vodku a deci sody."
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři puldecáky všechny naleje do té decové sklenice.
Barman s údivem povídá: "Jeeej, vy jste kouzelník?"
Zákazník vytahuje průkaz: "Ne, Česká obchodní inspekce..."

Zahraniční podnikatel je na exkurzi v továrně na gumové výrobky a zastaví se u automatu na výrobu dudlíků.
"Tss-pop! Tss-pop! Tss-pop!" dělá stroj.
"Ten syčivý zvuk Tss! vzniká, když dávkovač napouští formu latexovou hmotou," vysvětluje ředitel závodu, "a to Pop! to je od speciální jehly, která vždy ve špičce dudlíku prorazí dírku."
Muž chápavě kýve hlavou. Později exkurze dorazí ke stroji na výrobu kondomů. Automat vydává zvuk: "Tss! Tss! Tss! Tss-pop! Tss! Tss! Tss! Tss- pop!"
Muž se nechápavě podívá na ředitele závodu: "Tak moment, je mi jasné, co znamená to syčení Tss!, ale co má znamenat to občasné Pop!?"
"To je podobné jako u automatu na dudlíky," odpoví ředitel, "v každém čtvrtém kondomu prorazí speciální jehla otvor."
"Tím ale přece svou výrobu kondomů znehodnocujete!"
"Jistě, ale nevěřil byste, jak to pomáhá odbytu našich dudlíků..."

Chlapík je první den v práci. Zvedne telefon, vytočí číslo a zařve: "Dones mi kafe a to kurva rychle!"
Z telefonu se ozve: "Co si to dovolujete? Víte vůbec s kým mluvíte?"
"Ne, nevim."
"Jsem ředitel této společnosti, vy idiote!"
"A víte vy s kým mluvíte, vy idiote?"
"Ne," odpovídá ředitel.
"Tak to je kurva dobře!" povídá chlapík a zavěsí...
Loď stojí ve velkém přístavu. Celá posádka vyrazila do města, na lodi zůstal jen jeden námořník. Důstojník se ho ptá: "Pročpak nejdete na břeh. Copak jste jediný námořník, který tu nemá ženu?"
"Ne, já jsem jediný, který ji tu má..."

V práci

7. dubna 2007 v 8:41 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
V práci:
Jak se pozná pracovní deformace u sekretářky?
Vždycky, když večer ukládá své děti, přemýšlí, jestli je má Uložit, nebo Uložit jako...

Dříve platilo velice známé přísloví "Co Čech to muzikant". Ovšem nyní již neplatí. Dnes totiž platí "Co Čech, to elektrikář."- "Do práce chodí s odporem, na výplatu čeká s napětím a na vedení se bojí sáhnout."

V nemocnici potká neurolog kolegu gynekologa a říká mu: "U nás je to na nervy. A jak u vás?"
Jde mladík po cestě, když v tom na něj začne řvát žába: "Když mě políbíš, proměním se v krásnou dívku!!!"
Mladík žábu vzal a dal si ji do kapsy. Žába se nedala: "Když mě políbíš, proměním se v nádhernou dívku a zůstanu s tebou!"
Mladík žábu vyndal z kapsy, usmál se na ni a vrátil ji zpátky do kapsy. Žába začala plakat a prosit: "Když mě políbíš, proměním se v nádhernou dívku, zůstanu s tebou a udělám všechno, co budeš chtít!!!"
Mladík žábu zase vyndal z kapsy a znovu se na ni usmál. Žába to nevydržela a začala řvát: "Co jsi to za člověka?! Slíbila jsem ti, že se proměním v nádhernou dívku, zůstanu s tebou a udělám všechno, co budeš chtít, tak proč mě nechceš políbit?!"
Mladík odpověděl: "Hele, já jsem programátor, nemám na ženský čas. Ale mluvící žába, to je super!"

První romský kosmonaut přistane na Měsíci, kde má udělat průzkum. Když raketa dosedne na povrch Měsíce, romský kosmonaut hlásí: "Houstone, přistání proběhlo hladce. Jdeme ven."
Následuje vycházka ve stavu nižší přitažlivosti a romský kosmonaut hlásí: "Houstone, vycházka probíhá dobře. Menší přitažlivost je vcelku příjemná."
Pak má dojít k tomu, aby kosmonauté nasbírali pár vzorků hornin pomocí malého kladívka, které vypadá jako malinký krumpáč. A romský kosmonaut hlásí: "Houstone, máme problém. Nikde tady nevidim Úřad práce."

O tchýních2

7. dubna 2007 v 8:40 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
O tchýních:
Kdy je tchyně nejvíc naštvaná?
Když zná kupu nových klepů a ztratí hlas
Víte jaký je rozdíl mezi tchýní a sputnikem?
Sputnik obíhá kolem Země a dělá "Pí! Pí! Pí!".
Tchýně obíhá kolem zetě a dělá "Nepí! Nepí! Nepí!"...

Víte kolik zubů má mít tchýně?
Dva - jeden na otevírání piva a druhý, aby jí pořád bolel...!!!
Víte jak se dělí tchýně?
Motorovou pilou!

Víte z čeho vzniklo slovo "tchýně"?
Tchoř a svině

O tchýních

7. dubna 2007 v 8:39 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
O tchýních:
Jeden chlápek zmlátil svoji tchyni. Soud ho za to odsoudil k pokutě 1013 Kč. Chlápkovi nešla tahle podivná částka do hlavy, tak se ptá soudce: "A za co je těch 13 korun?!?"
Soudce na to: "Pokuta je 1000 Kč a 13 korun je daň ze zábavy."
Jaký je rozdíl mezi tchýní a miminem?
Žádný - oba musíš pochovat, abys měl klid.
Zemřela ti tchýně!
Cože?
Povídám, zemřela ti tchýně!
Cože?
Seš hluchej!?
Ne, ale krásně se to poslouchá...

Franta se ptá Standy: "Kdes vzal toho monokla?"
"Ále, modlili jsme se a zrovna když jsme říkali "Zbav nás všeho zlého...", tak jsem se podíval na tchýni...."

Pravdivé přísloví:
Všude dobře, doma tchýně...

Mezinárodní vtipy2

7. dubna 2007 v 8:37 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
Mezinárodní:
"Jean, je citrón žlutý?" ptá se lord.
"Ano pane."
"Jean, a má citrón nožičky?" ptá se opět lord.
"Ne pane. Stalo se něco?"
"Ale... zase jsem si do čaje vymáčkl kanárka."
Co se stane, když se česká blondýna odstěhuje do Německa?
V obou zemích se zvýší průměrné IQ...

Prodám ruský mobil. Zn.: I s podvozkem.
Inzerát:
Prodám moderní ruskou kalkulačku na propan-butan.
Víte, jak se řekne indicky uklízečka?
Hádramašmátrá

Mezinárodní vtipy

7. dubna 2007 v 8:36 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
Mezinárodní:
Na Sicílii pořádají sraz těch největších mafiánů. Italové zjišťují, jestli jsou Rusáci pořádní mafiáni:
Italové: "Zlatý řetízky - MÁTE?"
Rusáci: "Nemáme..."
Italové: "A dvouposchoďový vily - MÁTE?"
Rusáci: "Nemáme..."
Italové: "A Meďoury - MÁTE?"
Rusáci: "Nemáme..."
Italové se jim celej sněm šíleně chechtaj a Rusáci jedou domů jako
spráskaný psi.
Když se vrátí domů, svolá si kápo celý ruský mafie všechny podšéfy a vydává rozkazy:
"Za prvé - všechny třetí a čtvrtý patra u svejch vil zbourat! Za druhý - prodat soukromý vrtulníky a tryskáče a nakoupit Mercedesy! No a za třetí," povídá posmutněle, "zlatý řetízky sundat čoklům z krku, budeme je nosit my..."

Lidojedi zajmou Pražáka, Brňáka a Ostraváka. Přijde náčelník a povídá: "Máte to špatný, pánové, sežerem vás a z vašich kůží si uděláme kánoe... Ale že jste cizinci, můžete si vybrat, jak umřete."
Pražák se zamyslí, řekne si o dvě krabičky rohypnolu, všechny ty prášky sní, usne a tiše umře.
Moravák se zamyslí, řekne si o pět litrů slivovice, vypije to na ex, upadne do bezvědomí a umře na selhání jater.
Ostravák se zamyslí, řekne si o vidličku a začne se s ní bodat všude, po celém těle... Už je samá díra, krev stříká, Ostravák pomalu vypouští duši, ale z posledních sil se ještě vzchopí, koukne na náčelníka a povídá: "A máš po kánoi, pičo!"
Turecký host v Tatrách práší z okna koberec. Jde okolo bača, zastaví, chvíli kouká a pak povídá: "Ale copak, Aladine, nestartuje?"

"Jean, kolik je zde v pokoji stupňů?"
"Šestnáct, mylorde."
"A kolik venku?"
"Čtyři, mylorde."
"Tak otevřete okno, ať je zde dvacet."
Američan je na dovolené ve Francii a cokoli, co mu jeho místní průvodce ukáže, okomentuje slovy: "To u nás by to bylo stokrát větší!"
Takhle hodnotí úplně všechno: města, mosty, sochy...
Pak dojdou k mrňavému domečku a Američan zase povídá: "To u nás by to bylo stokrát větší!"
A průvodce mu na to povídá: Jo, to se ani nedivím, tohle je totiž blázinec."

V uniformě2

7. dubna 2007 v 8:33 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
V uniformě:
Velitel roty řve na nastoupenou jednotku: "Vojáci! Úkol musíme splnit, i kdybychom měli pracovat pětadvacet hodin denně! Má někdo nějaké připomínky?"
"Pane majore, vojín Bystrý, den má prosím jen 24 hodin."
"Správný postřeh, vojíne! Nevadí, vstaneme o hodinu dřív!"

Vojín Prase jde po dlouhé době na vycházku a plukovník mu povídá: "Vojíne, ne že zase provedete nějaký průser!"
Vojín zasalutuje a odpoví: "Provedu!"
Vojín Miglanc dělá na rotě rajóny a drhne rejžákem horní chodbu. Okolo jde plukovník a Miglanc ho zapomene pozdravit.
"Vy neumíte zdravit?!" ptá se plukovník. "Je vidět, že vás nikdo nenaučil správnému vojenskému vystupování! Dejte mi ten rejžák, já vás to naučím.
Vy jste plukovník a já voják, běžte na konec chodby a pomalu dojděte ke mě."
Miglanc odešel na konec chodby, plukovník sebral rejžák a začal drhnout chodbu. Když už byl plukovník celej zapocenej, zželelo se ho Miglancovi a tak se rozešel. Když míjel plukovníka, ten zahodil rejžák, postavil se do pozoru a začal salutovat.
Miglanc se na něho podíval a povídá: "Pokračujte, já si na takový ptákoviny nepotrpím..."

Přijde chlapík do elektra a říká: "Kolik stojí tamhleten magnetofon?"
Prodavač odpoví:" 2000 korun, pane policisto."
"Jak jste poznal, že jsem policista?" ptá se chlapík.
"To není magnetofon, ale dvouplotýnkový vařič..."

Víte který policajt dočůrá nejdál?
Ten který si stáhne kalhoty

V uniformě

7. dubna 2007 v 8:30 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
V uniformě:
Ptá se policajt kolemjdoucího: "Nevíte kolik je hodin?"
"Za pět minut bude jedenáct."
"Člověče, to mě nezajímá, já chci vědět, kolik hodin je teď!!!"

Kolik se utopí policajtů, když se s nimi převrhne osmiveslice?
Osmnáct - devět (včetně kormidelníka) hned a devět při rekonstrukci...

Přijde policajt do krámu a říká: "Prosil bych tkaničky do bot."
"A jaké?"
"Jednu levou a jednu pravou!"

Náčelník policie přijímá nováčky: "Tak vy se hlásíte k policii?!"
"Ano."
"A umíte číst a psát?!"
"Ano."
"A naučíte mě to?"

Co znamená 50 policejních aut před zvláštní školou?
Konají se rodičovské schůzky...

O Pepíčkovi2

7. dubna 2007 v 8:29 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
O Pepíčkovi:
Pepíček potká žabičku a ta mu říká: "Pepíčku, dej mi pusinku a já ti řeknu, co dostane tvoje maminka k narozeninám!"
Pepíček jí dá pusinku a ptá se: "Tak co dostane maminka k narozeninám?!"
"Ekzém, ekzém!!!!!"

Učitelka zadala žákům 5. třídy úkol: zjistit od rodičů příběh s ponaučením na konci. Druhý den ve škole děti vyprávějí své historky.
Katka říká: "Můj tatínek je farmář a chová slepice kvůli vejcím. Jednou jsme je v košíku vezli do obchodu na předním sedadle, když v tom jsme nabourali, košík vyletěl a vajíčka se rozbila."
"A ponaučení?" ptá se učitelka.
"Nedávej všechna vejce do jednoho košíku," odpoví Katka.
"Dobře," říká učitelka, "teď Lucka."
"Naše rodina má taky farmu, ale chováme slepice kvůli masu. Měli jsme jednou tucet vajec, ale vylíhlo se nám jen 10 kuřat. A poučení je - nepočítej slepice, dokud se nevylíhnou."
"To je pěkný příběh," říká učitelka. "Pepíčku, jaký příběh máš ty?"
"Tatínek mi řekl příběh o strýčkovi Liborovi. Strýček Libor byl ve Vietnamu u zelených baretů a jeho vrtulník to jednou dostal. Musel nouzově přistát na nepřátelském území a jediné co měl byla lahev whisky, kulomet a mačeta. Než dopadl na zem, vypil lahev whisky, aby se nerozbila, a pak přistál přímo mezi stovkou Vietcongů. Zabil jich 70 kulometem než mu došly náboje, potom zabil dalších 20 mačetou než se mu zlomila čepel a zbytek zabil holýma rukama."
"Svatá dobroto," zděsí se učitelka. "A jaké ponaučení ti tatínek řekl z tohoto hrůzného příběhu?"
"Neser se do strejdy Libora, když je nalitej!!!"

Ptá se Pepíček paní učitelky: "Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?"
Učitelka: "To v žádném případě!"
Pepíček: "Tak to je dobře. Já jsem totiž neudělal domácí úkol!"

Pepíček si koupí v krámě sušenky Disko. Venku je otevře a najde v nich patnáct velkých červů. Jde sušenky reklamovat a prodavačka mu říká: "To víš Pepíčku, Disko nikdy nejíš sám..."

Anička volá Pepíčkovi: "Pepíčku, přijď dneska večer k nám, nikdo nebude doma."
Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde, zazvoní.....a nikdo není doma...

O Pepíčkovi

7. dubna 2007 v 8:28 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
O Pepíčkovi:
Tetička přinese Pepíčkovi atlas a říká: "Pepíčku, tohohle atlasu si važ, ten je ještě z mého mládí!"
"A teto, je tam už Amerika?" opáčí Pepíček.

Na hodine biologie. Pani učiteľka sa pýta Móricka: "Od akého vtáka je toto vajce?"
Móricko: "Neviem."
Učitelka: "A toto?"
Móricko: "Neviem."
Učitelka: "Zle, velmi zle. Ako sa voláš?"
Móricko stiahne nohavice a hovorí: "Skús uhádnuť podľa vajec!"

Pepíček letí ve škole po chodbě a jen tak tak že nesrazí ředitele. Ten ho chytí za límec a dává mu lekci: "Teď se pěkně vrátíš, v klidu půjdeš okolo mě a pozdravíš mě tak, jak to dělá tvůj tatínek, když se potká se svými známými!!!"
Pepíček se o několik kroků vrátí, nacpe si ruce do kapes, dojde k řediteli, praští ho po zádech, až mu spadnou brejle a na celou školu řve: "Nazdar ty starej čuráku, sto let jsem tvojí plešatou hlavu neviděl, tos eště nechcíp, kurevníku jeden???"

Ptá se paní učitelka dětí: Děti, víte, kdo je to hrdina?
Hlásí se Evička: No, můj tatínek jednou zachránil topícího se chlapce.
Paní učitelka: No, ano, to je odvážné. Ale hrdina, ten pravý hrdina, ví to snad někdo?
Hlásí se Karolínka: Můj tatínek je hasič a nedávno zachránil několik lidí z hořícího domu.
Paní učitelka: To možná také ještě není ono. Ví snad někdo něco lepšího?
Hlásí se Pepíček: To můj dědeček bojoval za války na Dukle!
Paní učitelka: No to je ono, to je ten pravý hrdina! A jak se dědeček jmenoval, Pepíčku? Adolf Hitler
Přijde Pepíček do hudební školy, otevře houslové pouzdro a v něm má samopal.
"Co to má znamenat?!" ptá se učitel.
"Nic, jenom by mě zajímalo, co si tatínek počne v bance s houslemi."

Ostatní2

6. dubna 2007 v 21:30 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
Inzerce ve zkratce
Přijmeme ženu na mytí nádobí a vrátného!
Kůň a nováček
Na Divokém západě si chce zelenáč koupit koně. Zajde k obchodníkovi, ale nemá moc peněz. Prodavač vrtí hlavou, vtom si vzpomene: "Mám tady jednoho, ten kdysi patřil faráři. Ale neví, nevím je takovej divnej. Když chcete, aby jel jako vítr řeknete: Zaplať Pán Bůh. A když chcete, aby zastavil řeknete:Amen." Chlápkovi se kůň líbil, tak zaplatil a odjel na něm. Když se projíždí krajinou, řekne si, že ho vyzkouší a zavelí: "Zaplať Pán Bůh!" A kůň se rozletí krajinou. Najednou před sebou vidí propast a tak zařve: "Stůj!" Ale kůň letí jako vítr dál. Zelenáč si nemůže vzpomenout, jak koně zastavit. Propast se blíží 100 metrů, 50 metrů, 10 metrů. Náhle si vzpomene: "Amen!" Kůň se zastaví na pokraji propasti. Zelenáč si odychne a zamumlá: "Zaplať Pán Bůh!"
Kaktus a dva balónky
Letí dva balónky po poušti a ten jeden říká tomu druhému: "Pozor kaktusssssssssss!" "Kde ho vidíšššššššššš?"
Zpoždění vlaku
"Strýčku , víš , jaký vlak má největší zpoždění?" "Nevim." "Ten, co jsi mi loni slibil k Vánocům."
Telefonát hydrometerologům
Rozzuřený mužský telefonuje na hydrometerologický ústav: "Vy hovada, už dva dny vynáším ze sklepa v kýblech to Vaše polojasno."
Černoch a Bratislava
Přijede do Bratislavy Čech a potká černocha: "Prosím Vás, kde je Náměstí Povstání?" "Nemtudum" odpoví černoch. "Do Prčic! Černoch a taky Maďar!"
Zásada strážce
Strážce majáku odchází do důchodu a zaučuje svého nástupce: "Pamatujte si, chlapče, že ze všeho nejdůležitější tady je nezhasínat světla, když jdete spát."

Myši a žárovka
Kolik je třeba k výměně žárovky myší? Dvě, ale neptejte se mě, jak se dostanou nahoru.

Ostatní

6. dubna 2007 v 21:27 | kokoška |  ☻ Srandičky (vtipy)
Noční hosté
V noci někdo zaklepe na dveře a starej děda se ptá: "Kdo tam?" "Tady Jean-Clode van Damme!" A děda na to: "Tak jděte všichni čtyři do Prčic."

Totalita a noviny
V 60 létech za lístkového systému na potraviny, přijde muž na ČSAD a shání jízdenku do Brzka. Úřednice si prohlíží, jízdní řády, ale ne a ne natrefit na takovou zastávku. Když už hledá potřetí, napadne jí: "Pane, promiňte prosím, ale nespletl jste si náhodou název stanice? "Ne! Já jsem to četl v novinách: že v brzku bude masa dost, tak tam chci jet!"
Oko v sudu
Jde muž po tržišti až dojde k sudu rychlokvašek. Jak se dívá do sudu, vypadne mu oko. Rychle v sudu zaloví, aby oko našel. Prodavačka na něj křičí: "Dejte ty ruce pryč, nevidíte, že tam jsou okurky?" "Já vám kašlu na vaše okurky, mě tam spadlo oko!"
Inzerát o výměně
%'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=500,height=300,directories=no,location=no');">
Vyměním ženu za nějakou jinou hloupost. Značka: SPĚCHÁ
"Lituji pane policisto, ale podle seznamu směrovacích čísel nemá Poručeň dodávací poštu." vysvětluje pracovnice pošty za přepážkou. "Jak je to možné, šéf mi řekl, abych šel na poštu a poslal tento dopis do Poručeně."

Před samoobsluhou
Stojí důchodce před samoobsluhou, prázdnou tašku v ruce a dumá:"Hrome, byl jsem už nakupovat, nebo teprve jdu?"
Ranní káva
Novomanželka se ráno po svatební noci ptá muže: "Miláčku, chceš kávu do postele?" "Drahá," usměje se zamilovaně manžel, "raději bych do hrníčku."

Tříletá oslava
Na oslavě narozenin tříletého synka, malého rošťáka, povídá maminka: "Fanoušku, já budu sedět jinde, tak si pěkně hraj s Mařenkou a kdyby se ti chtělo čůrat, tak jenom zvedni prstík a já už budu vědět." Asi za hodinu, když se nálada dostala trochu do varu, zjistila maminka, že má Fanoušek zvednutý prstíček. Hned mu dala znamení. Fanoušek ji viděl, postavil se a nahlas prohlásil: "Maminko a srát taky!"